Gå till innehåll

Zolgensma (onasemnogen abeparvovek)

Zolgensma är en genterapi för behandling av spinal muskelatrofi (SMA) typ 1.

Tidig bedömningsrapport

spinal muskelatrofi

Tidig bedömningsrapport 2019-04-16

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

NT-rådet har tillsatt ett nationellt behandlingsråd för behandling av SMA. Behandlingsrådet har som uppdrag att säkerställa att kriterierna i NT-rådets nationella rekommendationer för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

spinal muskelatrofi

Rekommendation 2023-09-04

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2022-02-01 Avtalsslut 2024-11-30 Förlängningsoption till och med 2026-01-31

Uppföljning

SMA

Uppföljning 2023-03-23

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.

Behandlingsråd

Behandlingsråd utses av NT-rådet för vissa läkemedel. Deras uppdrag är att säkerställa att NT-rådets kriterier för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Kontaktperson: Lena Persson, lena.persson@skane.se

Läs mer
Nationella behandlingsråd