Gå till innehåll

Translarna (ataluren)

Translarna (ataluren) är avsett för behandling av Duchennes muskeldystrofi.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

NT-rådet har tillsatt ett nationellt behandlingsråd för behandling av Duchennes muskeldystrofi. Behandlingsrådet har som uppdrag att säkerställa att kriterierna i NT-rådets nationella rekommendationer för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Duchennes muskeldystrofi

Rekommendation 2022-11-25

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.

Behandlingsråd

Behandlingsråd utses av NT-rådet för vissa läkemedel. Deras uppdrag är att säkerställa att NT-rådets kriterier för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Kontaktperson: Lena Persson, lena.persson@skane.se

Läs mer
Nationella behandlingsråd