Gå till innehåll

Epysqli (ekulizumab)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

NT-rådet har tillsatt nationella behandlingsråd för behandling av atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom och paroxysmal nokturn hemoglobinuri. Behandlingsråden har som uppdrag att säkerställa att kriterierna i NT-rådets nationella rekommendationer för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom

Rekommendation 2024-06-11

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

Rekommendation 2023-12-21

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2024-01-01 Avtalsslut 2025-12-31 Förlängningsoption till och med 2027-12-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.

Behandlingsråd

Behandlingsråd utses av NT-rådet för vissa läkemedel. Deras uppdrag är att säkerställa att NT-rådets kriterier för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Kontaktperson: Lena Persson, lena.persson@skane.se

Läs mer
Nationella behandlingsråd