Gå till innehåll

Beyfortus (nirsevimab)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

NT-rådet har i november 2022 beslutat om nationell samverkan för Beyfortus vid prevention av sjukdom orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV). NT-rådet rekommenderar sedan oktober 2023 Beyfortus för barn i risknivå 1 och marknadsfunktionen har förhandlat med företaget för barn i risknivå 2. Företaget har meddelat att de inte avser att förhandla för barn i dessa begränsade riskgrupper. Företaget har valt att inte tillgängliggöra Beyfortus i Sverige.

prevention av RS-virussjukdom

Rekommendation 2024-06-28

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.