Gå till innehåll

NT-rådet rekommenderar Beyfortus för barn i risknivå 1 men läkemedlet tillhandahålls inte denna säsong

Publicerad

NT-rådet har rekommenderat Beyfortus (nirsevimab) för barn i risknivå 1, och även försökt förhandla fram ett avtalspris för barn i risknivå 2. Företaget har dock meddelat att de enbart är intresserade av en rekommendation för en bredare population, och att de inte kommer att tillhandahålla Beyfortus alls under kommande RSV-säsong.

Beyfortus är angeläget för barn i risknivå 1 och 2

Beyfortus är avsett för prevention av sjukdom i nedre luftvägarna orsakad av RSV hos nyfödda och spädbarn under deras första RSV-säsong.

Läkemedelsverket bedömer att alla spädbarn kan ha nytta av profylaktiska läkemedel (Beyfortus och Synagis) som minskar risken för allvarlig sjukdom vid RSV-infektion, men att vissa barn behöver prioriteras utifrån riskgruppsnivå. Folkhälsomyndigheten har definierat fyra risknivåer, där nivå 1 utgör barn under 12 månaders ålder med mycket hög risk för allvarlig RSV-infektion, bland annat barn födda före vecka 26.

På NT-rådets begäran har TLV gjort en hälsoekonomisk utvärdering av Beyfortus. Enligt denna är kostnaden för hög i förhållande till patientnyttan om hela den potentiella patientgruppen skulle behandlas.

I oktober 2023 rekommenderade därför NT-rådet Beyfortus för behandling av barn i risknivå 1, utifrån att denna grupp bör prioriteras.

Beyfortus kommer inte vara tillgängligt denna kommande RSV-säsong

Eftersom svårighetsgraden bedömts som låg för gruppen ”alla nyfödda barn” och kostnaden i förhållande till patientnytta är mycket hög ansåg inte NT-rådet att det är möjligt att snabbt nå en rimlig kostnad för hela denna grupp.

NT-rådet bedömde däremot att det vore angeläget att möjliggöra behandling för barn i risknivå 2. NT-rådet utfärdade därför ett förhandlingsuppdrag till Marknads- och förhandlingsfunktionerna med målsättning att nå ett avtal med företaget för denna begränsade patientgrupp.

Företaget har dock meddelat att de endast är intresserade av att initiera förhandling om det kan resultera i en rekommendation för en bredare population. Beyfortus kommer därför, enligt företaget, inte att finnas tillgängligt för användning i svensk sjukvård under säsongen 2023/2024.

NT-rådet har med anledning av detta uppdaterat sin rekommendation av Beyfortus enligt ovanstående.

NT-rådet

Senast ändrad