Gå till innehåll

Zytiga (abirateron)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

prostatacancer

Uppföljning 2020-01-31

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Det nationella ordnade införandet för Xtandi och Zytiga är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-12-23. Hanteringen av Xtandi och Zytiga är överlämnad till respektive region.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.