Gå till innehåll

Zynteglo (genmodifierade autologa stamceller)

Zynteglo är en genterapi avsedd för behandling av transfusionskrävande β-thalassemi.

Företaget har valt att inte marknadsföra Zynteglo. EMA har därmed beslutat (april 2022) att Zynteglo inte är gokänt för försäljning i EU.

Tidig bedömningsrapport

β-thalassemi

Tidig bedömningsrapport 2019-04-12

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

β-thalassemi

Rekommendation 2020-11-30

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.