Gå till innehåll

Zeposia (Ozanimod)

Zeposia är avsett för behandling av ulcerös kolit och multipel skleros.

NT-rådet har 2022-03-08 beslutat att ozanimod kan bedömas regionalt efter förmånsbelut från TLV. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

ulcerös kolit

Tidig bedömningsrapport 2021-06-17

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.