Gå till innehåll

Zemdri (Plazomicin)

NT-rådet beslutade 2019-06-26 att Zemdri inte ska hanteras via nationell samverkan. I juni 2020 drog företaget tillbaka sin ansökan från EMA. Zemdri kommer därmed inte att bli gokänt för försäljning i EU.

Tidig bedömningsrapport

infektioner med multiresistenta gramnegativa bakterier

Tidig bedömningsrapport 2019-05-29

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.