Gå till innehåll

Xevudy (sotrovimab)

Xevudy är avsett för behandling av covid‑19.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

covid-19

Rekommendation 2022-05-25

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.