Gå till innehåll

Waylivra (volanesorsen)

Waylivra är avsett för behandling av genetiskt bekräftad familjär kylomikronemi

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

familjär kylomikronemi

Rekommendation 2020-06-23

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.