Gå till innehåll

Vyndaqel (tafamidis)

Vyndaqel (tafamidis) 20 mg är indicerat för behandling av transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring.

Vyndaqel (tafamidis) 61 mg är indicerat för behandling av vildtyp och ärftlig transtyretinamyloidos hos vuxna med kardiomyopati (ATTR-CM).

Vyndaqel (tafamidis) 61 mg

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

transtyretinamyloidos

Rekommendation 2023-10-23

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2021-09-01 Avtalsslut 2024-08-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.