Gå till innehåll

Voxzogo (vosoritid)

Voxzogo är avsett för behandling av akondroplasi.

Tidig bedömningsrapport

akondroplasi

Tidig bedömningsrapport 2021-05-11

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

TLV har 2023-09-21 beslutat att Voxzogo för behandling vid akondroplasi inte ska omfattas av läkemedelsförmånerna. NT-rådet har därmed avslutat nationell samverkan för Voxzogo och hänvisar till TLV:s beslut.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.