Gå till innehåll

Vimizim (elosulfas alfa)

Vimizim är avsett för behandling av Morquios sjukdom som är en ämnesomsättningssjukdom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

mukopolysackaridos typ IVA

Rekommendation 2020-06-24

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.