Gå till innehåll

Veklury (remdesivir)

Veklury är avsett för behandling av covid-19.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

covid-19

Rekommendation 2021-11-19

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.