Gå till innehåll

Vabysmo (faricimab)

Vabysmo är avsett för behandling av vuxna patienter med neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD) samt för synnedsättning orsakad av diabetiskt makulaödem (DME).

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

makuladegeneration

Rekommendation 2023-04-04

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.