Gå till innehåll

Tecvayli (teklistamab)

Teklistamab är avsett för behandling vid vid relapserat eller refraktärt multipelt myelom.

Tidig bedömningsrapport

multipelt myelom

Tidig bedömningsrapport 2022-06-10

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

multipelt myelom

Rekommendation 2024-01-30

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2024-02-01 Avtalsslut 2026-01-31 Förlängningsoption till och med 2028-01-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.