Gå till innehåll

Tavneos (avakopan)

Avakopan är avsett för behandling av ANCA-associerad vaskulit.

NT-rådet har 2021-10-07 beslutat att avakopan kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

ANCA-associerad vaskulit

Tidig bedömningsrapport 2021-09-03

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.