Gå till innehåll

Tagrisso (osimertinib)

Tagrisso är avsett för behandling av icke-småcellig lungcancer.

NT-rådet har 2021-04-28 beslutat att Tagrisso kan bedömas regionalt efter förmånsbeslut från TLV. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

icke-småcellig lungcancer

Tidig bedömningsrapport 2021-04-13

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2023-10-01 Avtalsslut 2025-09-30 Förlängningsoption till och med 2026-09-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.