Gå till innehåll

Strensiq (asfotas alfa)

Strensiq är avsett för långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

hypofosfatasi

Rekommendation 2023-08-28

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.