Gå till innehåll

Spravato (esketamin)

Spravato, esketamin som nässpray, är avsett att ges vid behandlingsresistent depression och akut korttidsbehandling vid psykiatrisk nödsituation.

Tidig bedömningsrapport

depression

Tidig bedömningsrapport 2019-05-29

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

depression

Rekommendation 2021-06-30

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.