Gå till innehåll

Spevigo (spesolimab)

Spevigo är avsett för behandling av pustulös psoriasis.

Tidig bedömningsrapport

generaliserad pustulär psoriasis (GPP)

Tidig bedömningsrapport 2022-08-23

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

generaliserad pustulär psoriasis

Rekommendation 2023-11-23

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.