Gå till innehåll

Shingrix (varicella-zostervirus)

Shingrix är ett vaccin avsett för förebyggande av bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN), hos vuxna 50 år och äldre, samt vuxna 18 år och äldre med ökad risk för bältros.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet beslutade 2017-06-07 om nationell samverkan för Shingrix. Folkhälsomyndigheten har en pågående utredning om om nationella vaccinationsprogram mot vattkoppor och bältros. NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta med att finansiera vaccinet Shingrix till dess att Folkhälsomyndigheten beslutat om det ska omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram.

NT-rådets rekommendation

bältrosvaccin

Rekommendation att avvakta 2022-12-22

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.