Gå till innehåll

Sarclisa (isatuximab)

Sarclisa är avsett för behandling av multipelt myelom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

multipelt myelom

Rekommendation 2021-09-24

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.