Gå till innehåll

Saphnelo (anifrolumab)

Saphnelo är avsett som tilläggsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår, aktiv, autoantikroppspositiv systemisk lupus erythematosus (SLE).

Tidig bedömningsrapport

SLE

Tidig bedömningsrapport 2021-11-08

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

SLE

Rekommendation 2022-11-18

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.