Gå till innehåll

Rystiggo (rozanolixizumab)

Rystiggo är avsett som ett tillägg till standardterapi för behandling av generaliserad myastenia gravis hos vuxna patienter som är positiva för antikroppar mot acetylkolinreceptorer eller antikroppar mot muskelspecifikt tyrosinkinas.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Rystiggo 2024-02-21. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. Företaget förväntas ansöka om att läkemedlet ska omfattas av högkostnadsskyddet. NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta med användning i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande.

NT-rådets rekommendation

myastenia gravis

Rekommendation att avvakta 2024-03-25

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.