Gå till innehåll

Revestive (teduglutid)

Revestive är avsett för behandling av korttarmssyndrom hos vuxna.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

korttarmssyndrom

Rekommendation 2022-11-25

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.