Gå till innehåll

Qarziba (dinutuximab beta)

Qarziba är avsett för behandling av högriskneuroblastom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

högriskneuroblastom

Rekommendation 2021-06-11

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.