Gå till innehåll

Praluent (alirokumab)

Praluent är avsett för behandling av hyperkolesterolemi, blandad dyslipidemi och etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2022-01-01 Avtalsslut 2024-12-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Det nationella ordnade införandet för Repatha och Praluent är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-12-23. Hanteringen av PCSK9-hämmare är överlämnad till respektive region.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.