Gå till innehåll

Polivy (polatuzumab vedotin)

Polivy är avsett för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom.

Tidig bedömningsrapport

diffust storcelligt B-cellslymfom, 2:a linjen

Tidig bedömningsrapport 2019-09-17

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

diffust storcelligt B-cellslymfom, 1:a linjen

Rekommendation 2023-05-29

diffust storcelligt B-cellslymfom, 2:a linjen

Rekommendation 2020-09-11

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2020-09-01 Avtalsslut 2024-08-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.