Gå till innehåll

Piqray (alpelisib)

Piqray är avsett för behandling av postmenopausala kvinnor eller män med HR-positiv, HER2-negativ PIK3CA-genmuterad bröstcancer.

NT-rådet har 2020-01-16 beslutat att Piqray kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

bröstcancer

Tidig bedömningsrapport 2019-11-25

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.