Gå till innehåll

Phesgo (pertuzumab, trastuzumab)

Phesgo är ett läkemedel för behandling av bröstcancer.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

bröstcancer metastaserad

Rekommendation 2021-03-12

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2021-03-01 Avtalsslut 2025-02-28

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.