Gå till innehåll

Perjeta (pertuzumab)

Perjeta är ett läkemedel för behandling av bröstcancer.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

bröstcancer metastaserad

Rekommendation 2021-03-12

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2023-01-01 Avtalsslut 2024-12-31 Förlängningsoption till och med 2026-12-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.