Gå till innehåll

Oxbryta (voxelotor)

Oxbryta är avsett för behandling av hemolytisk anemi vid sicklecellsjukdom (SCD).

NT-rådet har 2021-09-02 beslutat att Oxbryta kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

sicklecellsanem

Tidig bedömningsrapport 2021-08-12

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.