Gå till innehåll

Onureg (azacitidin)

Onureg är avsett för underhållsbehandling för vuxna med akut myeloisk leukemi.

NT-rådet har 2021-05-19 beslutat att Onureg kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning

Tidig bedömningsrapport

akut myeloisk leukemi

Tidig bedömningsrapport 2021-04-26

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.