Gå till innehåll

Onpattro (patisiran)

Onpattro är avsett för behandling av polyneuropati hos vuxna patienter med ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv, Skelleftesjukan).

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

transtyretinamyloidos

Rekommendation 2023-11-10

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2023-11-01 Avtalsslut 2025-10-31 Förlängningsoption till och med 2027-10-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.