Gå till innehåll

Onivyde (irinotekan)

Onivyde är avsett för behandling av metastaserande adenokarcinom i pankreas.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

bukspottkörtelcancer

Rekommendation 2018-03-02

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.