Gå till innehåll

Nuedexta (dextrometorfan/­kinidin)

Nuedexta avregistrerades i EU 2016. Den godkända indikationen före avregistreringen var symtomatisk behandling av pseudobulbär affekt (affektlabilitet). Nuedexta användes vid ALS.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

amyotrofisk lateral skleros

Rekommendation 2018-03-02

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.