Gå till innehåll

Ninlaro (ixazomib)

Ninlaro är avsett för behandling av multipelt myelom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2024-06-01 Avtalsslut 2026-05-31 Förlängningsoption till och med 2027-05-31

Uppföljning

multipelt myelom

Uppföljning 2020-02-12

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Det nationella ordnade införandet för Ninlaro (ixazomib) är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2022-08-15. Hanteringen av Ninlaro är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna. Ninlaro ingår i högkostnadsskyddet för patienter som har genomgått minst två tidigare behandlingar av multipelt myelom.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.