Gå till innehåll

Minjuvi (tafasitamab)

Minjuvi är avsett för behandling av diffust storcelligt B‑cellslymfom (DLBCL).

Tidig bedömningsrapport

diffust storcelligt B-cellslymfom

Tidig bedömningsrapport 2021-04-22

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

diffust storcelligt B-cellslymfom

Rekommendation 2023-05-29

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.