Gå till innehåll

Mayzent (siponimod)

Mayzent är avsett för behandling av multipel skleros.

NT-rådet har 2019-04-10 beslutat att Mayzent kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

multipel skleros

Tidig bedömningsrapport 2019-02-15

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.