Gå till innehåll

Lutathera (Iutetium(Lu-177) oxodotreotid)

Lutathera är avsett för behandling av somatostatinreceptorpositiva gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET) hos vuxna.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

pankreascancer

Rekommendation 2018-09-18

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2022-09-01 Avtalsslut 2024-08-31 Förlängningsoption till och med 2026-08-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.