Gå till innehåll

Leqvio (inklisiran)

Leqvio är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi.

Tidig bedömningsrapport

hyperlipidemi

Tidig bedömningsrapport 2020-11-13

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

hyperlipidemi

Rekommendation 2022-09-28

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2022-10-01 Avtalsslut 2024-09-30 Förlängningsoption till och med 2026-09-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.