Gå till innehåll

Lenvima (lenvatinib)

Lenvima i monoterapi är indicerat för hepatocellulärt carcinom samt sköldkörtelcancer.

NT-rådet har beslutat att Lenvima i monoterapi kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.