Gå till innehåll

Kimmtrak (tebentafusp)

Kimmtrak är avsett för behandling av uvealt melanom.

Tidig bedömningsrapport

uvealt melanom

Tidig bedömningsrapport 2021-12-22

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

uvealt melanom

Rekommendation 2023-05-26

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.