Gå till innehåll

Kadcyla (trastuzumab-emtansin)

Kadcyla är avsett för behandling av bröstcancer.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

bröstcancer, HER2-positiv

Rekommendation 2020-03-20

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2024-01-01 Avtalsslut 2025-12-31 Förlängningsoption till och med 2027-12-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.