Gå till innehåll

Idefirix (Imlifidas)

Idefirix är ett avstötningsprofylax inför njurtransplantation till patienter med höga halter donatorspecifika antikroppar (hög HLA-sensitiseringsgrad)

Tidig bedömningsrapport

avstötningsprofylax inför njurtransplantation

Tidig bedömningsrapport 2019-10-30

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

avstötningsprofylax inför njurtransplantation

Rekommendation 2021-06-28

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2021-07-01 Avtalsslut 2025-06-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.