Gå till innehåll

Gazyvaro (obinutuzumab)

Gazyvaro är indicerat för behandling av kronisk lymfatisk leukemi och follikulärt lymfom. NT-rådet har endast uttalat sig om follikulärt lymfom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

follikulärt lymfom

Rekommendation 2018-05-21

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.