Gå till innehåll

Forxiga (dapagliflozin)

Forxiga är avsett för behandling av diabetes, hjärtsvikt och kronisk njursjukdom.

NT-rådet har beslutat att Forxiga kan bedömas av läkemedelskommittéerna. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

hjärtsvikt

Tidig bedömningsrapport 2020-12-21

kronisk njursjukdom

Tidig bedömningsrapport 2021-08-30

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.