Gå till innehåll

Filspari (sparsentan)

NT-rådet har 2023-03-07 beslutat att sparsentan kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

IgA nefropati

Tidig bedömningsrapport 2023-02-13

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.